100_1772

Jak być firmą, która potrafi zarządzać różnorodnością?

AUTORKA: DR MALWINA BAKALARSKA

  1. Rewizja, czyli jaka wizja?

Misja każdej firmy skierowana jest na zewnątrz ku  klientom i ich potrzebom. W definicji wizji przedsiębiorstwa można zawrzeć deklarację panującej w firmie świadomości i otwartości na różnorodność wiekową, płciową, kulturową, wyznaniową, która musi oczywiście być poparta odpowiednią komunikacją, strukturą organizacyjną i działaniami.

W zależności od wielkości firmy decyzja o treści tego dokumentu leży w gestii właściciela, założyciela lub członków zarządu. Aby słowa można było wdrożyć w czyn impuls zawsze musi być rozprowadzany kaskadowo – od decyzyjnych stanowisk do najniższych. W odniesieniu do tych dwóch konstytucyjnych dokumentów, kształtowana powinna być kultura organizacyjna i dokonywać się selekcja pracowników, którzy mogliby świadomie identyfikować się z deklarowanymi wartościami. Czytaj dalej

Iść w stronę słońca!

Iść w stronę słońca!

AUTORKA: DR ANNA ZARODA – DĄBROWSKA

Szkolenie z nowej perspektywy finansowej. Trener właśnie wspomina o Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. W skrócie: POWER.
Jakże pięknie to brzmi, prawda?

Tylko gdzie ten „power”? W praktyce przecież liczą się tylko wskaźniki PESEL i liczba przesiedzianych na szkoleniach godzin, a nie to, jaki jest sens podejmowanych projektów. Niewielu interesuje, czy te projekty komukolwiek pomogą. Albo czy cokolwiek zmienią.

Podaję organizatorowi szkolenia swój numer PESEL i liczbę godzin, które wpisze w rubryczce „Poziom realizacji zakładanych rezultatów”. Zanim wymknę się po angielsku, piszę słowo wstępne na bloga Diversity Hub. Czytaj dalej