100_1772

Jak być firmą, która potrafi zarządzać różnorodnością?

AUTORKA: DR MALWINA BAKALARSKA

  1. Rewizja, czyli jaka wizja?

Misja każdej firmy skierowana jest na zewnątrz ku  klientom i ich potrzebom. W definicji wizji przedsiębiorstwa można zawrzeć deklarację panującej w firmie świadomości i otwartości na różnorodność wiekową, płciową, kulturową, wyznaniową, która musi oczywiście być poparta odpowiednią komunikacją, strukturą organizacyjną i działaniami.

W zależności od wielkości firmy decyzja o treści tego dokumentu leży w gestii właściciela, założyciela lub członków zarządu. Aby słowa można było wdrożyć w czyn impuls zawsze musi być rozprowadzany kaskadowo – od decyzyjnych stanowisk do najniższych. W odniesieniu do tych dwóch konstytucyjnych dokumentów, kształtowana powinna być kultura organizacyjna i dokonywać się selekcja pracowników, którzy mogliby świadomie identyfikować się z deklarowanymi wartościami. Czytaj dalej

zarządzanie wiekiem

To się opłaca!

AUTORKA: KATARZYNA OCIEPKA-MIĄSIK

Jakiś czas temu w pewnej sieci banków, w Holandii przeprowadzono eksperyment. Na stanowiska obsługi klienta w różnych oddziałach zatrudniono pracowników doświadczonych stażem pracy – seniorów. Staż pracy nie musiał być związany z sektorem bankowym, raczej chodziło o ogólne doświadczenie życiowe, odpowiedni wiek oraz odpowiednią postawę. Ich zadaniem było wsparcie starszych klientów banku w obsłudze nowych kart, czy też bankowości internetowej. Przed kilkoma dniami przez nasze krajowe podwórko przetoczyła się wiadomość, że jedna z firm rekrutacyjnych (międzynarodowa korporacja rekrutacyjna) zatrudniła na miesiąc, na stanowisko Prezesa, osobę bez jakiegokolwiek doświadczenia. Kryterium wyboru była raczej osobowość, umiejętności miękkie oraz zdolności językowe niż wiedza, doświadczenie, czy też staż pracy. Generalnie poszukiwane były osoby młode: studenci lub absolwenci. Czytaj dalej

Diversity Hub – CzłoWIEK nie zna granic! 17.09.2015

Zarządzanie wiekiem w praktyce? Jakie trudności możemy spotkać w tym aspekcie różnorodności? W jaki sposób zarządzać pokoleniami w biznesie, aby działalność była jak najbardziej efektywna i przynosiła wymierne korzyści? Czy wymiana wiedzy i doświadczeń między pokoleniami jest możliwa? Jak pokonać granice dzielące pracowników różnych pokoleń? Na takie i inne pytania próbowano znaleźć odpowiedzi, podczas drugiego spotkania realizowanego w ramach Diversity Hub – inicjatywy, która łączy środowisko biznesu w ramach zarządzania różnorodnością. (więcej…)
DSC_0999-3

Czego oczekują firmy od publikacji o zarządzaniu wiekiem?

AUTOR: DR STANISŁAW WOJNICKI

Ponieważ zarządzanie wiekiem w polskich firmach staje się zagadnieniem o rosnącym znaczeniu, co jest związane z negatywnymi trendami demograficznymi, jasno przedstawionymi w prognozach GUS na najbliższych 20 lat, w ostatnich latach daje się zaobserwować wzmożone zainteresowanie tą tematyką w badaniach i publikacjach. Dzięki pojawieniu się pod koniec pierwszej dekady wieku programu operacyjnego PARP „Kapitał ludzki”, można było wykorzystać fundusze europejskie na finansowanie odpowiednich badań i w kolejnych latach pojawiło się sporo obszernych, polskich publikacji na ten temat, powszechnie dostępnych w Internecie.

Kiedy jednak rozmawia się o problemach związanych z różnorodnością wiekową i zarządzaniem wiekiem w firmach, okazuje się że menedżerowie – nawet w kadrach – nie wiedzą o tych publikacjach, a formułowane tam wnioski nie znajdują praktycznego zastosowania. Czytaj dalej

DSC_0843~2

Wszystko co dobre, szybko się kończy… Diversity Hub „CzłoWIEK nie zna granic” za Nami!

AUTOR: Tomasz Dąbrowski

Zakładam, iż każdy z nas organizował kiedyś jakieś ważne spotkanie, na które starał się zaprosić ważnych dla siebie ludzi. Nie wiem, jakie towarzyszyły Wam wówczas emocje – brak pewności, czy wszyscy przyjdą, niecierpliwe sprawdzanie, czy wszystko jest przygotowane. Mnie w takich chwilach zazwyczaj dopada inna refleksja. Pojawia się ona zaraz po takim wydarzeniu i sprowadza się do pytania: „to już po wszystkim?”. Przecież chciałoby się jeszcze pogadać, posłuchać, zapytać, poznać. Tak też mam po ostatnim Diversity Hub „CzłoWIEK nie zna granic”. Czytaj dalej

Iść w stronę słońca!

Iść w stronę słońca!

AUTORKA: DR ANNA ZARODA – DĄBROWSKA

Szkolenie z nowej perspektywy finansowej. Trener właśnie wspomina o Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. W skrócie: POWER.
Jakże pięknie to brzmi, prawda?

Tylko gdzie ten „power”? W praktyce przecież liczą się tylko wskaźniki PESEL i liczba przesiedzianych na szkoleniach godzin, a nie to, jaki jest sens podejmowanych projektów. Niewielu interesuje, czy te projekty komukolwiek pomogą. Albo czy cokolwiek zmienią.

Podaję organizatorowi szkolenia swój numer PESEL i liczbę godzin, które wpisze w rubryczce „Poziom realizacji zakładanych rezultatów”. Zanim wymknę się po angielsku, piszę słowo wstępne na bloga Diversity Hub. Czytaj dalej