stanislawwojnicki

dr Stanisław Wojnicki

 

Prowadzi firmę doradczą SW Mentoring (www.swmentoring.pl) działającą w obszarze zarządzania kadrami i organizacją. Jako konsultant i interim manager pomaga w opracowywaniu i wdrażaniu nowych procesów i struktur organizacyjnych w firmach, realizuje projekty dotyczące innowacyjnego myślenia i zarządzania współpracą pokoleń, a także działa jako coach kadry kierowniczej i mentor.

Na początku lat 90-tych był pierwszym polskim dyrektorem kadr w firmie Procter & Gamble Polska, wspierając jej szybki wzrost i budowę fabryki w Warszawie, a następnie w RJ Reynolds Tobacco Poland. Później do 2008 pracował w strukturach Citibanku – m.in. współtworzył bankowość detaliczną Citi w Polsce, uczestniczył jako członek komitetu integracyjnego w przejęciu Banku Handlowego i późniejszej restrukturyzacji, a następnie pełnił funkcję dyrektora regionalnego kadr Citigroup na Bliski Wschód. W 2008 roku został szefem kadr grupy National Bank of Kuwait, a po powrocie do kraju – dyrektorem zarządzającym kadr grupy Kredyt Banku i Warty aż do sprzedaży tych podmiotów i wchłonięcia Kredyt Banku przez BZ WBK w 2013 roku.