Kim jesteśmy

 

Diversity Hub to think tank, którego osią tematyczną jest różnorodność w środowisku pracy.

Celem działalności Diversity Hub jest integracja środowiska ekspertów wokół idei różnorodności, poszukiwanie praktycznych i skutecznych rozwiązań w tym obszarze, a także rozpoczęcie publicznej dyskusji na tematy związane z różnorodnością, z udziałem reprezentantów różnorodnych środowisk: naukowców oraz praktyków – przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu, instytucji publicznych oraz mediów.

Promujemy oraz rozpowszechniamy ideę zarządzania różnorodnością wśród polskich przedsiębiorców, a także tworzymy własne, innowacyjne rozwiązania mające usprawnić efektywną implementację zarządzania różnorodnością w organizacjach, w poszczególnych jej wymiarach, takich jak: wiek, sytuacja kobiet i mężczyzn w pracy, niepełnosprawność, interkulturowość itp. Poruszamy również wiele innych ważnych wątków związanych np. z obszarem work-life balance, zdrowiem, w tym psychicznym pracowników, czy wreszcie z prawami pracownika (mobbing w pracy).

Główną osią działalności Diversity Hub są cykliczne wydarzenia z udziałem ekspertów z zakresu zarządzania różnorodnością, reprezentujących różne dziedziny – dzięki temu dyskutując nad problemem zestawiamy ze sobą, czasami rozbieżne podejścia do problemu prezentowane przez świat nauki oraz biznesu.

W Diversity Hub poszukujemy również praktycznych rozwiązań, wspólnie pracujemy nad  projektami w zakresie zarządzania różnorodnością, rozwiązujemy konkretne problemy pracodawców w obszarze Diversity.

Diversity Hub to:

  • Regularne seminaria dotyczące problematyki związanej z zarządzaniem różnorodnością w: MŚP, dużych przedsiębiorstwach, NGO i administracji publicznej.
  • Niestandardowe podejście i ciekawa tematyka, odpowiadająca na najistotniejsze potrzeby organizacji.
  • Ciekawa formuła spotkań: debaty ekspertów, dyskusje panelowe, wolna przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń, zaangażowanie uczestników i publiczności w dyskusję.
  • Komitet Ekspertów – reprezentanci różnorodnych środowisk: naukowców oraz praktyków – przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji publicznych.
  • Blog dotyczący tematyki różnorodności.
  • Przestrzeń do prezentacji i wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, wyników badań itp.
  • Partnerzy merytoryczni i wspierający z terenu całego kraju.
facebooklinkedinfacebooklinkedin

Dodaj komentarz