zarządzanie wiekiem

To się opłaca!

AUTORKA: KATARZYNA OCIEPKA-MIĄSIK

Jakiś czas temu w pewnej sieci banków, w Holandii przeprowadzono eksperyment. Na stanowiska obsługi klienta w różnych oddziałach zatrudniono pracowników doświadczonych stażem pracy – seniorów. Staż pracy nie musiał być związany z sektorem bankowym, raczej chodziło o ogólne doświadczenie życiowe, odpowiedni wiek oraz odpowiednią postawę. Ich zadaniem było wsparcie starszych klientów banku w obsłudze nowych kart, czy też bankowości internetowej. Przed kilkoma dniami przez nasze krajowe podwórko przetoczyła się wiadomość, że jedna z firm rekrutacyjnych (międzynarodowa korporacja rekrutacyjna) zatrudniła na miesiąc, na stanowisko Prezesa, osobę bez jakiegokolwiek doświadczenia. Kryterium wyboru była raczej osobowość, umiejętności miękkie oraz zdolności językowe niż wiedza, doświadczenie, czy też staż pracy. Generalnie poszukiwane były osoby młode: studenci lub absolwenci. Czytaj dalej

DSC_0999-3

Czego oczekują firmy od publikacji o zarządzaniu wiekiem?

AUTOR: DR STANISŁAW WOJNICKI

Ponieważ zarządzanie wiekiem w polskich firmach staje się zagadnieniem o rosnącym znaczeniu, co jest związane z negatywnymi trendami demograficznymi, jasno przedstawionymi w prognozach GUS na najbliższych 20 lat, w ostatnich latach daje się zaobserwować wzmożone zainteresowanie tą tematyką w badaniach i publikacjach. Dzięki pojawieniu się pod koniec pierwszej dekady wieku programu operacyjnego PARP „Kapitał ludzki”, można było wykorzystać fundusze europejskie na finansowanie odpowiednich badań i w kolejnych latach pojawiło się sporo obszernych, polskich publikacji na ten temat, powszechnie dostępnych w Internecie.

Kiedy jednak rozmawia się o problemach związanych z różnorodnością wiekową i zarządzaniem wiekiem w firmach, okazuje się że menedżerowie – nawet w kadrach – nie wiedzą o tych publikacjach, a formułowane tam wnioski nie znajdują praktycznego zastosowania. Czytaj dalej